Ideal Tour
>
Země
>
Velká Británie
>
Okruh Velkou Británií, Anglie Skotsko Wales bus

Okruh Velkou Británií, Anglie Skotsko Wales bus

0
cornwall
bath-roman-bath
ben-nevis
brecon-beacons-park
cardiff
dockland
edinburg-royal-mile
glen-coe
grampian-mountains
greenwich-zero-line
chester-ruins
china-town-london
jedburgh-abbey
lake-district
lands-end
loch-lomond
loch-ness
london-eye
londyn01
londyn02
londyn05
orkney-ring
pitlochry
scot-piper
skot
speyside-whiskey
st-marys-church
st-michael-s-mount
stonehenge
torquay
trafalgar-square
urquhart-castle
urquhart-castle-and-loch-ness
windsor
york-cathedral

Londýn - York - Jedburgh - Edinburgh - Pitlochry - Blair Athol - Inverness - Loch Ness - Loch Lomond - Chester - Cardiff - Bath - Torquay - Stonehenge - Windsor - Londýn


Ubytování: hotel **
Ubytování je zajištěno v hotelech **/*** ve dvoulůžkových pokojích s vlastmín příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3.osoby na přistýlce bez slevy.

Strava: snídaně
Snídaně kontinentální, večeře za příplatek servírované.

Doprava: autokarem
Nástupní a svozová místa v ČR zdarma Praha , Plzeň, Brno, Jihlava, Velké Meziříčí, Velká Bíteš.

Typ zájezdu: Poznávací zájezdy
Délka: 12 dní
Doprava: autokarem
Ubytování: hotel **
Stravování: snídaně
Cena od: 23 990

Zájezd na mapě

Termíny a ceny

Termín Délka Poznámka Dospělí
29.06.18 pá 12 dní 23 990 Kč rezervovat

Cena obsahuje

 • 9 ubytování
 • 9 snídaní
 • dopravu luxusním autokarem do/z Anglie
 • trajekt lodí přes kanál La Manche
 • dopravu autokarem ve Velké Británii
 • služby českého průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena neobsahuje

 • vstupy, pobytové taxy, místní dopravu, fakultativní služby cca 90 GBP

Příplatky

 • cestovní pojištění a proti stornu max.plnění 12500 Kč (příplatek: 380 Kč)
 • cestovní pojištění a proti stornu max.plnění 25000 Kč (příplatek: 690 Kč)
 • cestovní pojištění a proti stornu max.plnění 30000 Kč (příplatek: 790 Kč)
 • 8 večeří (příplatek: 4400 Kč)
 • jednolůžkový pokoj (příplatek: 7200 Kč)
 • svoz Vyškov (příplatek: 150 Kč)
 • svoz Prostějov (příplatek: 200 Kč)
 • svoz Svitavy (příplatek: 250 Kč)
 • svoz Kroměříž, Litomyšl, Olomouc, Přerov, Vysoké Míto, Zlín (příplatek: 350 Kč)
 • svoz Hradec Králové, Hranice na Moravě, Frýdek Místek, Nový Jičín, Ostrava (příplatek: 400 Kč)

Program zájezdu

1. den:Odjezd z ČR v odpoledních hodinách. Cesta přes Německo do Calais.
2. den:Brzy ráno trajekt lodí přes kanál La Manche do Doveru, příjezd do Anglie s jedinečným pohledem na Doverské útesy, přejezd do Londýna . Uložení zavazadel v hotelu. Před polednem odjezd metrem do centra a pěší prohlídka: Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben, Parlament a dále kolem Horse Guards k Buckinghamskému paláci. Možnost návštěvy některého z četných muzeí nebo procházky v krásných parcích Hyde Park nebo St.James park. Prohlídka večerního Londýna - China town, čtvrť Soho, procházka kolem Temže nebo návštěva jedné z hlavních atrakcí Londýna, velkého kola London Eye. Návrat do hotelu metrem.
3. den:Po snídani odjezd do Yorku, jednoho z nejkrásnějších měst Anglie. Odpoledne prohlídka města – návštěva katedrály, která je největší gotickou stavbou v Británii s nádhernými vitrážemi, procházka po hradbách s nádhernými vstupními branami a úzkými uličkami středověké čtvrti s dokonale zachovanými hrázděnými domy až k pozůstatkům hradu založeného Vilémem Dobyvatelem. Nelze opomenout ani krásná posezení kolem řeky Ouse protékající městem. Večer odjezd na ubytování u Yorku.
4. den:Brzy ráno odjezd do Edinburghu . Cestou krátká zastávka v Jedburghu - skotském hraničním městě s krásným opatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. Odpoledne prohlídka Edinburghu, skvostu mezi skotskými městy. Návštěva hradu, ve kterém jsou uchovávány i skotské korunovační klenoty, procházka po hlavní třídě Royal mile s katedrálou, množstvím obchůdků i typických skotských hospod až ke klášteru a královskému zámku Holyrood, který je skotským sídlem britské královny. Možnost návštěvy Scotch Whisky centra, Královského skotského muzea nebo Skotské národní galerie, která uchvátí bohatostí svých sbírek. Večer ubytování u Edinburghu.
5. den:Snídaně, odjezd do severní části Skotska přes nejvyšší pohoří Velké Británie Grampian Mountains, návstěva kouzelné skotské vesničky Pitlochry a výrobny whisky s ukázkou výroby i ochutnávkou. Odpoledne zastávka u jednoho z nejkrásnějších zámků ve Skotsku Blair Athol. Ubytování v oblasti Inverness.
6. den:Snídaně, odjezd k jezeru Loch Ness, projížďka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu Urquhart s kouzelnými výhledy na jezero a okolní krajinu. Návštěva malebného městečka Fort Augustus na jižním okraji jezera. Procházka k opatství, odkud vyjíždí lodě na okružní plavby po jezeře a prohlídka systému zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo schodiště. Po poloedni krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Velké Británie Ben Nevis a přejezd kouzelnou skotskou krajinou k druhému nejznámějšímu skotskému jezeru Loch Lomond. Po krátké zastávce pokračování na ubytování u Glasgowa.
7. den:Snídaně, dopoledne návštěva největšího skotského města Glasgowa, procházka centrem města s kombinací historických i moderních budov, zastávka na náměstí sv. Jiří se sochami dvanácti významných osobností, jež se zapsaly do dějin. Po procházce odjezd z Glasgowa a přejezd ze Skotska zpět do Anglie. Odpoledne návštěva jednoho z nejzachovalejších historických měst Anglie Chestru. Procházka městem s katedrálou, hradem i mnoha tudorovskými a viktoriánskými budovami s unikátními arkádami obklopenými nádherným tříkilometrovým okruhem středověkých a římských hradeb s věžemi a branami. K večeru odjezd do Walesu a ubytování v severním Walesu.
8. den:Snídaně, návštěva nejstaršího národního parku v Británii Snowdonie. Průjezd kouzelnou přírodou Walesu až do jeho jižní části s dalším neméně krásným národním parkem Brecon Beacons. Zastávka a krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Walesu Pen y Far. Podvečerní prohlídka Cardiffu, hlavního města Walesu s mohutným hradem, krásnými parky i příjemnými posezeními. Večer odjezd na ubytování.
9. den:Snídaně, dopoledne návštěva města Bath, architektonického skvostu Anglie se statutem památky UNESCO. Prohlídka jedinečných románských lázní, které na zdejších horkých pramenech založili už Římané. Procházka centrem města s opatstvím, ve kterém byl korunován první král Anglie, ulicí Bath Street s elegantní kolonádou až ke královskému divadlu, které je jedním z nejkrásnějších dochovaných georgiánských divadel v Anglii. Odpoledne odjezd do jižní Anglie do přímořského letoviska Torquay, které je hlavním centrem Anglické riviéry. Ubytování v Torquay.
10. den:Snídaně, odjezd směrem do Londýna , okolo poledne návštěva Salisburské planiny s nejznámějším prehistorickým monumentem Stonehenge. Odpoledne zastávka ve Windsoru proslaveném svým královským sídlem. Možnost návštěva jednoho z největších evropských zámků nebo procházek v rozsáhlém zámeckém parku. Večer příjezd do Londýna. Ubytování v Londýně.
11. den:Snídaně. Dopoledne další část prohlídky Londýna katedrála sv. Pavla, most Millenium a procházka po pravém břehu řeky Temže, kde se střídají historické budovy se supermoderními stavbami, až ke slavnému mostu Tower Bridge. Prohlídka pevnosti Tower s korunovačními klenoty. Odpoledne projížďka lodí po Temži okolo typických londýnských doků Docklands do čtvrti Greenwich. Prohlídka této čtvrti s nejstarším londýnským královským parkem a známou Starou královskou observatoří s nultým poledníkem. Večer odjezd do Dovera a trejekt do Francie, následně přes Francii a Německo do ČR.
12. den:Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

TOPlist