Ideal Tour
>
Země
>
Izrael
>
Izrael

Izrael

Caesarea - Haifa - Bahajské zahrady - Akko - Galilejské jezero - Kafarnaum - Nazaret - Safed - Golanské výšiny - Jericho - Jeruzalém - Betlém - Mrtvé moře - Massada - Tel Aviv - Jaffa


Ubytování: hotel ***
Ubytování je zajištěno v hotelech *** ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3.osoby na přistýlce bez slevy pouze na vyžádání.

Strava: polopenze

Doprava: letecky
Praha nebo Vídeň dle výběru

Typ zájezdu: Poznávací zájezdy
Délka: 8 dní
Doprava: letecky
Ubytování: hotel ***
Stravování: polopenze
Cena od: 31 990

Termíny a ceny

Termín Délka Poznámka Dospělí
15.02.18 čt 8 dní 31 990 Kč rezervovat
08.05.18 út 8 dní 33 990 Kč rezervovat
03.06.18 ne 8 dní 31 990 Kč rezervovat
25.11.18 ne 8 dní 31 990 Kč rezervovat

Cena obsahuje

 • 7 ubytování
 • 6 polopenzí
 • leteckou přepravu Praha, Vídeň/ Tel Aviv /Vídeň, Praha dle výběru
 • letištní taxy a poplatky
 • transfer do/z hotelu
 • dopravu autokarem dle programu
 • vstupy dle programu včetně ochutnávky vína, lanovky na Massadu, plavby lodí po Galilejském jezeře
 • služby českého průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena neobsahuje

 • spropitné pro řidiče a průvodce, fakultativní služby, pobytové taxy cca 60 EUR

Příplatky

 • cestovní pojištění a proti stornu max.plnění 80% maximálně 12500 Kč (příplatek: 290 Kč)
 • cestovní pojištění a proti stornu max.plnění 80% maximálně 25000 Kč (příplatek: 600 Kč)
 • cestovní pojištění a proti stornu max.plnění 80% maximálně 30000 Kč (příplatek: 700 Kč)
 • cestovní pojištění a proti stornu max.plnění 80% maximálně 40000 Kč (příplatek: 900 Kč)
 • jednolůžkový pokoj (příplatek: 4990 Kč)

Program zájezdu

1. den:Odlet z Prahy nebo Vídně dle výběru do Tel Avivu . Po příletu setkání s místním česky mluvícím průvodcem, transfer do hotelu na pobřeží Středozemního moře, večeře.
2. den:Nikde na světě není soustředěno tolik památek s historií starou až 6000 let jako právě v Izraeli, který je jediným židovským státem na světě. Naše poznávání této pro židy Bohem zaslíbené země zahájíme na severu Izraele, kde se nachází původně starověké město Caesarea, které nechal v letech 29.-22. před Kristem vybudovat král Herodes Veliký. V současnosti je historickou perlou a jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit v zemi. Uvidíme zde mimo jiné divadlo, hippodrom a akvadukt, které se dochovali z doby římské a byzantské, ale najdeme zde také památky z doby křižácké. Naší další zastávkou bude Haifa , přístavní město s impozantním pohledem na Středozemní moře. Snad největším lákadlem jsou úchvatné a dechberoucí Bahajské zahrady, které jsou právem zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Historické centrum starobylého města Akko (UNESCO) je jedním z nejzachovalejších v celém Izraeli a oplývá neopakovatelnou atmosférou. Staré centrum tvoří pavučina úzkých malebných uliček, které dýchají svým orientálním koloritem. Navštívíme zde kromě shuku (tržnice) také křižáckou pevnost, můžeme si prohlédnout jednu z největších atrakcí, ke kterým patří podzemní tajná chodba končící v přístavu a náš zrak bude přitahovat Al–Džazzárová mešita se svými zelenými kupolemi. Odjezd na ubytování do oblasti Galileje, večeře.
3. den:Po snídani se vydáme ke Galilejskému jezeru , které je hlavním zdrojem pitné vody pro celý stát a je nejníže položeným sladkovodním jezerem na světě. Čeká nás plavba lodí po někdy také nazývaném Genezaretském ježeře, v jehož okolí se údajně odehrála většina z putování a zázraků Ježíše Nazaretského. Zastavíme se ve městě Kafarnaum, kterému se také říká Ježíšovo. Prohlédneme si zde synagogu a dům svatého Petra, u kterého Ježíš bydlel. Biblické město Nazaret je místem, kde podle Nového zákona došlo ke zvěstování Panny Marie a narození Ježíše Krista. Nejvýznamnější památkou je bazilika Zvěstování, která je dominantou města a jejíž kopule do výšky mnoha metrů ční nad Nazaretem a malý, komorní kostel svatého Josefa s jeskyní Svaté rodiny. V horní Galileji navštívíme nejvýše položené město v Izraeli, Safed na hoře Kanaán, které je jedním ze čtyř svatých měst judaismu a kde vznikla mystická kabala. Objevíme kouzlo malebných uliček dlážděných kameny plných galerií místních umělců a navštívíme i jednu z četných starých synagog. Návrat na ubytování, večeře.
4. den:Dnešní den začneme výjezdem na Golanské výšiny, nejsevernější a nejzelenější region přezdívaný “zahrada Izraele” s množstvím vinic, sadů jablek, stády krav a s úchvatnými přírodními scenériemi. Důkazy o výrobě vína v oblasti Golanských výšin existují již před 2 000 lety - jako i v jiných špičkových vinařských regionech světa stojí i v tomto kouzelném pásu země na počátku všeho optimální podmínky. A právě to je důvodem, proč Golanské výšiny dostaly své druhé jméno "Země vína." Také my se zde necháme zlákat k ochutnávce kvalitních izraelských vín. Poté pojedeme Jordánským údolím do prastarého Jericha, nejníže položeného města na světě a také nejstaršího souvisle osídleného města na světě - první obyvatelé zde žili nejméně od roku 9 000 př.n.l. Nad Jerichem se vypíná z jordánské nížiny „Hora Pokušení“, kde se Kristus postil a připravoval na své veřejné poslání. Judskou pouští vystoupáme až do Jeruzaléma , který již několikrát v historii povstal z popela a který je nejposvátnějším městem na světě s neuvěřitelnou směsicí náboženství a kultur. Nejobdivuhodnější částí je tzv. Staré město, jenž je zapsáno na seznamu UNESCO - je obehnáno hradbami a nachází se zde jedenáct bran. Poté dle časových možností výhled na údolí Wadi Kelt sevřené mezi horami Judské pouště s řeckým pravoslavným klášterem sv. Jiří, který je jedním z nejstarších v Palestině. Ubytování a večeře v Betlémě.
5. den:Po snídani si prohlédneme Jeruzalém - nejhezčí pohled na Staré město se vám naskytne z Olivové hory, kde se nacházejí prastaré olivovníky a také největší židovský hřbitov na světě. Na úpatí nalezneme Getsemanskou zahradu s bazilikou Všech národů s Kamenem utrpení, kde se modlíval Ježíš, a pravoslavným kostelem s údajným hrobem Panny Marie. Přes hluboké údolí Cedron, oddělující Jeruzalém od Olivové hory, se dostaneme do Starého města, jehož centrem prochází Via Dolorosa neboli „Cesta bolesti“ - křížová cesta sledující poslední útrpné kroky Ježíše Krista až ke chrámu Božího hrobu na vrcholu Golgoty, nejvýznamnějším křesťanském poutním místě. V Betlémě, rodišti Ježíše Nazaretského, si prohlédneme dominantní stavbu a nejvýznamnější památku - baziliku Narození Páně, která je jednou z nejstarších křesťanských svatyní, a kostel sv. Kateřiny, který byl založen na místě augustiniánského kláštera z 12. století. Návrat na ubytování, večeře.
6. den:Po snídani budeme pokračovat v dalším prozkoumávání Jeruzaléma - Yad Va Shem, památník věnovaný více než 6 milionům obětí holocaustu, který je také archivem, výzkumným ústavem a muzeem připomínajícím hrůzy, které se během války odehrávaly v koncentračních táborech. Projdeme se židovskou čtvrtí Starého města, která byla během své existence několikrát zbořena a následně znovu vystavěna. Cardo, hlavní jeruzalémská ulice v době byzantské (6. století) s honosnou Kolonádou se sloupořadím, která byla centrem obchodu, a především Zeď nářků, nejposvátnější památka judaismu, kam chodí židovští poutníci vkládat své modlitby zapsané na papírcích mezi kameny. Vstoupíme do čtvrti Mea Sha´arim a rázem se ocitneme o mnoho desítek let nazpátek. Zdejší obyvatelé – ultraortodoxní židé - úzkostlivě dodržují židovské právo a také se oblékají podle přísných tradic. Budeme se toulat tímto kouzelným městem a večer se vrátíme na ubytování, večeře.
7. den:Tento den strávíme v oblasti Mrtvého moře . Navštívíme tajemstvím opředenou pevnost Massada (UNESCO) na izolovaném skalním útesu. Herodes Veliký ji nechal opevnit a vybudoval z ní svůj úkryt pro případ útoku (výjezd lanovkou). Dle časových možností se projdeme Národním parkem Nachal David s oázou Ein Gedi nebo navštívíme Qumran, proslulé naleziště svitků s texty Starého zákona. Poté již budeme relaxovat u pozoruhodného, strmými skalními stěnami obklopeného Mrtvého moře. Jeho hladina je více než 400 metrů pod úrovní moře, obsahuje 6× více soli než voda v oceánu a jeho voda je na dotek jemně mazlavá. Marně byste v ní hledali nějakého živočicha – až na pár mikrobů je voda skutečně „mrtvá“. „Koupání“ v Mrtvém moři je zážitek, který by měl vyzkoušet alespoň jednou ve svém životě každý cestovatel. A jako bonus se můžete ještě namazat bahnem, které má léčivé účinky na Vaši kůži. Návrat na ubytování, večeře.
8. den:Po snídani přejedeme do Tel Avivu , kde se projedeme historickým centrem s nádhernou eklektickou a funkcionalistickou architekturou a prohlédneme si také malebný přístav Jaffa, který patří k nejstarším na světě. (Program tohoto dne se uskuteční první nebo poslední den zájezdu dle letového řádu). Odlet z letiště Tel Aviv-Ben Gurion do Prahy a Vídně.

TOPlist