Zájezdy
pro Vás připravila ck Ideal Tour!

Ideal Tour
>
Pobytové zájezdy
>
Země
>
Itálie
>
Řím

Vyhledat zájezdy

Zaregistrujte se a my Vám zašleme ty nejlepší Nabídky na Váš email.

Pobytové zájezdy Řím

ŘímŘím byl založen přibližně před 2 700 lety (údajně 21. 4. 753 př .n. l.) na sedmi pahorcích u řeky Tiber. Řekové se domnívají, že Řím založil trojský hrdina Aeneas. Známější je však legenda Římanů, podle níž město založili dvojčata Romulus a Remus, synové královské dcery Rhey Silvie a boha války Marse, které odkojila vlčice a později vychovával pastýř. Již na přelomu 6. a 5. st. př .n. l. zde byla vyhlášena republika, v čele se dvěma konzuly, která si podmanila okolní kmeny (Etrusky, Sabiny, Samnity) a později i řecké kolonie. Kromě punských válek s Kartágem sváděl Řím také vnitřní boj o moc. Tomu chtěl v polovině 1. st. př. n. l. zabránit Gaius Julius Caesar, jenž se prohlásil diktátorem, ale byl už 15. března 44 př. n. l. zavražděn. Následovalo vyhlášení císařství a vláda Octaviána Augusta, za něhož se hodně stavělo a také počet obyvatel vzrostl zhruba o milion. Další rozkvět říše zažívala ve 2. st. n. l. za vlády císaře Trajána. Za vlády císaře Diokleciána (3.st.) byla říše rozdělena na dvě části, aby mohla být lépe spravována a ubránila se tak nájezdům barbarských kmenů. Později však došlo k úplnému rozdělení na Východořímskou říši s centrem v Konstantinopoli a Západořímskou říši, v níž Řím ztrácel na významu. Řím byl na začátku 5.st. dobyt Vizigóty, poté vypleněn Vandaly a nakonec roku 476 zaniká celá Západní říše. Protože právě zde byl roku 64 n. l. umučen apoštol a první papež svatý Petr, stává se Řím sídlem papežů, kteří vládnou velké části Itálie. V 9.st. se zde nechává korunovat Karel Veliký římským císařem, což znamená nové propojení katolické církve s evropskou politikou. V průběhu 11. – 14.st. byl Řím vypleněn a také papežský dvůr sídlil mimo, ale roku 1377 se papež Řehoř XI. vrací zpět do Říma. V průběhu 15. st. se město stává opět důležitým centrem. Mimo jiné se staví nová bazilika sv. Petra, Michelangelo tvoří fresky v Sixtinské kapli a Raffaelo pracuje na malbách Vatikánského paláce. V letech 1798 – 1815 byla oslabena papežská moc a Napoleon vyhlásil republiku. Itálie byla sice sjednocena roku 1861, ale Řím byl připojen a hlavním městem se stal až roku 1870. Tehdy však papež Pius IX. návrhy krále Viktora Emanuela II. o způsobu soužití odmítal. K vyřešení těchto vztahů došlo až roku 1929 za Mussoliniho. Byly podepsány Lateránské dohody, v nichž papež Pius XI. uznal italský stát a naopak Vatikán byl uznán suverénním státem nezávislým na Itálii. Z Říma vyrostlo město se čtyřmi miliony obyvatel a rozlohou 1 500 kilometrů2, které leží přibližně 28 km od moře.

Neapolský záliv a ostrov Capri

Pobytově-poznávací zájezd do Itálie vám nabízí vše pro potěchu oka, ducha i fantazie, a zároveň odhaluje skutečnou tvář neapolské aglomerace. Koupejte se v moři a při tom se s námi vydejte na výlety do míst, kde…

Délka: 10 dní
Strava: polopenze
Doprava: autokarem
Termíny: od 20.07.2018

TOPlist