Zájezdy
pro Vás připravila ck Ideal Tour!

Ideal Tour
>
Země
>
Švédsko
>
Stockholm (Švédsko)

Vyhledat zájezdy

Zaregistrujte se a my Vám zašleme ty nejlepší Nabídky na Váš email.

Švédsko - Stockholm

Stockholm, hlavní město Švédska, leží v místech, kde je 120 km dlouhé členité jezero Mälaren propojeno se zátokou Baltského moře. Rozkládá se částečně na pevnině, částečně na 13 ostrovech vzájemně spojených mosty. Bývá označován jako „Benátky severu“. Vlastní město má asi 800 000 obyvatel a velký Stockholm včetně předměstí čítá kolem 1 500 000 obyvatel. Město bylo založeno v polovině 13. století pod ochranou pevnosti chránící nově založenou osadu před útoky pirátů. Záhy se stalo vedoucím obchodním střediskem Švédska. Vrcholu svého rozvoje dosahuje v období rozmachu švédského království v 17. století. Poté přichází dlouhá stagnace ukončená ve 2. polovině minulého století rychlým průmyslovým rozvojem, podstatným rozšířením stávající zástavby a prudkým růstem počtu obyvatel. Velký Stockholm dodává 10 % průmyslové výroby Švédska. Nosnými odvětvími jsou strojírenství, elektrotechnika, elektronika a polygrafický průmysl. Zátoka Saltjö umožňuje průjezd lodí až do Stockholmského přístavu, který je v dovozu zboží na 1. místě v zemi. Hlavními obchodními třídami Stockholmu je Kungsgatan a Drottininggatan. Poblíž Kungsgatan tvoří pět osmnáctipodlažních výškových budov nové jádro města. Z jižního nábřeží vede od náměstí Gustava Adolfa podél budovy parlamentu z r. 1905 most k ostrovu Staden, kde je rozloženo Staré město (Gamla Staden). Na předmostí se nachází královský palác ze 17. století. Dlážděné ulice vedou kolem nejstaršího stockholmského kostela sv. Mikuláše, založeného ve 13. století, k velkému tržišti Stortorget, obklopenému starými historickými domy. Za ním začínají křivolaké uličky Starého města. Ostrov Staden je spojen mostem se západně položeným ostrovem Riddarholmenem, v jehož kostele jsou pohřbeni švédští králové. Odtud na severozápad je výhled na červenou cihlovou radnici postavenou v r. 1923 na dalším ostrově Kungsholmem. Její věž zdobí tři pozlacené koruny, které jsou ve státním znaku Švédska. V radnici, která bezesporu patří k nejkrásnějším moderním budovám celé Skandinávie, je celá řada nádherných sálů s působivou výzdobou. Na východním ostrově Djurgardsen je Severské muzeum s bohatou etnografickou sbírkou. Dále je zde válečná galeona Vasa, která se potopila při své první plavbě v r. 1628. Je zde rovněž prvních 150 historicky cenných staveb. Po 2. světové válce byly vystavěny moderní čtvrti s rozsáhlými pásy zeleně, citlivě včleněné do přírodního reliéfu. Costa: 2501 Stockholm, Muzeum Vasa, městská radnice – fakultativní prohlídka města s průvodcem, cca 3,5 hod. za 59 EUR Costa: 2508 Vodní cesty Stockholmu – fakultativní výlet s průvodcem, cca 2 hod. za 29 EUR

TOPlist